Šachový klub Ústí nad Orlicí

Přízraky z KPDŽ

Jak už jsem psal, v sobotním trojkole jsme třikrát vyhráli a máme tedy plný počet bodů. Přesto se v partiích objevilo tolik kiksů, že je třeba pracovat na jejich odstranění. Pokud jsem někoho opomenul, tak mi to promiňte. 😉

Přibyl Adam (1077, La) – Holásek Tomáš (1100):

Střelce na a4 nelze ignorovat, naštěstí je k dispozici tah 20. … b5. Tomáš ale zahrál 20. … Jg3+?? To by bylo pěkné odlákání dámy, kdyby musel brát bílý dámou, ale on může sebrat pěšcem!

Macan Tomáš (1131) – Sadílek Jakub (1057, La):

Tomáš hezky obětoval koně na g5 za rozbití královského křídla. To znamená, že má figuru méně a musí hrát energicky. V pozici lze třeba 20. Dh6+, 20. Sxd5, dokonce i brutální otevření drah postupem 20. d4!?. Určitě ale ne 20. Vf1?, o pěšce na f2 rozhodně nejde! Černý teď mohl dostat do obrany věž tahem 20. … Vh8, útok by tím asi skončil. Naštěstí se revanšoval 20. … f6? a po 21. Dh6+ už Tomáš útok dovedl k výhře.

Lána Vincent (1103, La) – Šmajzrová Dominika (1298):

Pozice samozřejmě za černé absolutně vyhraná. Vůbec není třeba vymýšlet krkolomnosti, stačí hrát jednoduše. Věž i kůň stojí ideálně, bílý král je mimo hru, takže si prostě udělám okno a šlapu béčkem, např. 36. … h6 37. Vxa7 b4 38. Vb7 b3 39. Kh2 b2, a pak už jen stačí převést koně tak, aby mířil na b1, třeba 40. h4 Vc2 41. h5 Je2 41. f5 Jc3 a je hotovo. 36. … Jc6?! je malinko zbytečné, kůň stál na d4 skvěle, o pěšce a7 nejde. 37. Vc3 Je7 38. Vc7 Pořád jde ledacos, např. zanďour 38. … Jg8 s postupnou rozehrávkou od vlastní brány, nebo i chytré 38. … Vxe4!, protože nejde 39. Vxe7 exf4+! Ale i 38. … Ve3+ 39. Kf2 exf4 je vyhrané, pěšců je dost. 40. Vxe7 Kg8 41. g3 Va3 (Vxg3!) 42. gxf4 b4 43. e5 fxe5 44. fxe5

A teď: když už se podařilo pa7 zachránit, můžeme šlapat dvojicí pěšců: po 44. … a5! vznikne taková „želva“, trojice spojených figurek V+p+p, které se navzájem kryjí a pomalu, leč nezadržitelně mohou lézt dopředu. Naopak šlapat jen jedním pěšcem nemůže stačit. 44. … b3?! 45. Vb7 Va2+? Ještě pořád šlo a7-a5-a4 s vytvořením „želvy“. 46. Ke3 b2 47. e6 Bacha, hrozí mat! 47. … Va3+? Odevzdává svůj skoro poslední trumf. 🙁 48. Kd2? (Kf4!) Kf8 49. Vxb2 Ke7? Poslední šancí bylo Vxh3 s vytvořením spojených volňáků na druhé straně. 50. Vb7+ Kxe6 21. Vxg7 s remízou po několika tazích. Tohle se přece musí „dávat“, to je jako vyhodit vedení 5:0 v tenisovém setu. 0,5:0,5

Adamovi těžko něco vyčítat, hrál náročnou partii, takže spíš ukázka toho, jak obtížná rozhodnutí musí děti činit:

Tran Tuan Anh (1310) – Večeř Martin (1175, La):

Obě strany mají nebezpečné pěšce, ale ti černí zatím nešlapou. Černý má přitom hrozbu Vc3, kterou získá další materiál. 49. Kxe5? Pochopitelné, ale nedostačující. Tady jde o rychlost: 49. b5! a černého nezachrání ani pasívní Vb7 pro nástup pěšců, ani Vc3 pro 50. Vb2+! Kxh3 51. b6 opět s rychlým pochodem do dámy. Důležité je, že bílý šlape dvěma pěšci: za jednoho dá černý věž, druhý se stihne proměnit. 49. … Vc3! 50. Vb2+ Kxh3 51. Kxd4 Vxa3 a partie směřuje do remízy, která nám ovšem zajistila zápasové vítězství. Černý si – navzdory tomu, že partii dokázal zachránit – po partii vyčítal, že nevyužil všech šancí pro tým; to je na pochvalu! 0,5:0,5

 

 

 

Na řadě je obzvláštní chuťovka:

Málek Filip (1147, La) – Píše Michal (1415):

První kritérium při hodnocení pozice je postavení králů :-). Ten bílý si vyšel do světa, cestu zpátky má odříznutou a stačilo ho pozvat ještě dál po 27. … b5+! Michal ale mívá při rychlejším tempu problémy s časem a hrál proto „samozřejmé“ tahy počínaje 27. … Dxe4+?. Bílý král se postupně schoval, naopak bílí pěšci začali zlobit kolem černého krále, až vznikla další pozice …

Tady je životně nutné zabránit otevření královského křídla, a tedy zahrát jediné 40. … f5! Po 40. … Vb2?? měl být bílý rychlejší (a měl dost času to hledat): 41. gxf6+! a černý musí na h sloupec, bílý dvakrát sebere na b2 a vyhraje koncovku. Ještě rychlejší by totiž bylo 41. … Kf8? 42. Vg8+!! s matem. Následovalo 41. Vxb2? cxb2+ 42. Dxb2 Dc5!, kde je bílý stále vyhraný, ale musí postřehnout „drobnou nuanci“: 43. gxf6+?? Dxg1+ a partie se zase otáčí: 44. Db1 Vc1?! Za domácí úkol hledejte místo tahu věží dvojtažec, ale s padajícím praporem je zisk dámy rozumný. 45. Dxc1? Dxc1 mat 0:1 Neskutečné zvraty.

Následující šílenost je ovšem téměř nepřekonatelná. Jak jsem psal v reportáži, černý nastaví čtyři figury a tři věže během 28 tahů (tedy frekvence jedna hrubka za 4 tahy) a – vyhraje.

Tomáš Macan podával pěkný výkon, ale ukázku zařazuju pro připomenutí, jak ošemetné jsou pěšcovky.

Macan Tomáš (1131) – Václavíková Adriana (1000, Sy):

Dámská koncovka je remis, takže šlo dát pár šachů a skončit. Stejně tak je možné zkoušet méně zkušeného soupeře utahat. Naopak přechod do pěšcovky je obecně velmi riskantní záležitost, je třeba přesně počítat. 39. Dd4+? Tomáš se asi nechal unést existencí krytého volňáka, ale jsou tu i jiné faktory: aktivita černého krále a možnost černého vytvořit si až dva volné pěšce na královském křídle. 39. … Dxd4 40. cxd4? Velmi zajímavá koncovka vzniká po 41. exd4! Černý zahraje důležité 41. … b5!, tím trojici bílých pěšců znehybní. Pak dojde králem na d5, pak vytvoří na královském křídle dva volňáky (třeba f a h po postupu h6-h5)  a měl by vyhrát, má k dispozici tempa králem, může dojít králem až někam na g4 (jen zůstat ve čtverci pd4), průlom c3-c4 nic nedá, černý pošlape céčkem, v případě zásahu bílého krále pak pěšci královského křídla. Můžete si to zkoušet, je to poučné.

40. … Ke6? Tak ne, správné bylo 40. … Kf5! Tady záleží na každém tempu, resp. na prostoru, který se tím získá. Plán je tento: černý dá krále na e4, našlape g5, f5 a f4. Tím jednak oslabí pd4, takže černý král pak bílé pěšce vyžere až po b sloupec, jednak vytvoří volňáka na h sloupci, který bude vázat bílého krále. 41. Kf2? Jedině správné je 41. e4!, aby černý král nepronikl dopředu. 41. … Kd5 42. Kf3 b5! 43. Kf4 g5+? Po 43. … Kc4 už béčko pošlape do dámy! 44. Kf5 Kc4! 45. d5? To je oběť pěšce za co? Za odlákání krále od pb4? 45. … Kxd5 Vsadí si někdo na bílého? 46. e4+ Kc4? I tady záleží na přesnosti. Černý už neprojde béčkem rychleji než bílý éčkem, musí proto držet bílého za e pěšce po 46. … Kd4!

47. e5? Festival omylů pokračuje. K remíze vedlo 47. Kf6! 47. … Kxb4? Moc brzo. Po 47. … Kd5! černý vyhraje, i když to ještě není snadné. Buď totiž zahraje g4 a postupně mu dojdou tahy králem, nebo mu černý postupně pošlape pěšci královského křídla, např. 48. Kf6 g4!! 49. Kf5 h5 50. g3 Kd4 51. Kf4 Kc4! 52. Kf5 Kxb4 53. Kf6 h4!! Ale to je těžké. 48. Kf6 Kc5 49. Kxf7 Kd5?? Ale tohle se počítat musí. Poslední chyba obrací partii. Tah králem ztrácí drahocenné tempo, po 49. … b4! by závody skončily nerozhodně. 50. e6 atd. 1:0

Poučení: 1) pěšcovky jsou pekelně těžké, nelze do nich lézt bez rozmýšlení a hrát je jen tak od oka; 2) nelze hodnotit postup podle výsledku partie – Tomáš mi argumentoval stylem „vyhrál jsem, tak bylo rozhodnutí jít do pěšcovky dobré“ 😉

Kýr Michal (1264, Sy) – Šmajzrová Dominika (1298):

Domča soupeře přehrála a může si vybírat, kde partii vyhraje. 31. … h5 „Aha,“ usmíval jsem se na ni při přehrávání, „ty vidíš, že má pěšce na áčku, takže žádný pat nebude.“ Domča se tvářila rozpačitě, jaký pat? 32. a5 d4?? Uáááááá … Grrrrrrr …. Moje grimasy je těžké reprodukovat. 33. Vd7?? Bílý má porozumění, resp. netuší, že do hry může vstoupit „šílená věž“. 34. Vxb7+!! a remíza, král bude chodit po osmé řadě, věžka po sedmé. 33. … c5?? 34. Vd5?? c4 a bílý se vzdal. Šílená věž už teď nevychází, po 35. Vd8+ Kc7! král nakonec uteče, i když se to dá rozhodně za bílého zkusit. 0:1

Moravec Jakub (1324, Sy) – Píše Michal (1415):

Mám jen jednu výtku: proč hraješ draka, když ho neumíš? V draku je třeba znát varianty a ostře využívat každé tempo. Na pomalé přesuny figur do útoku tam není čas.

Tady vidíme, že bílý má útok po h sloupci i po hlavní diagonále. Černý střelec na b7 nepatří a útok po volném b sloupci se nekoná. 19. … e5 Všechno špatně, ale pozor … remis! Bílý nevěřil svému útoku a bral vrabce v hrsti. Po 20. Dxh7+ Kf7 21. Vh6! je s černým amen. 0,5:0,5 🙂

Teď totéž naruby:

Leksová Soňa (1382) – Ďuriančík Michal (1604, Sy):

Soňa už víckrát ukázala, že se nebojí obětovat, a zahrála správně 18. Sxh6!! Jedinou šancí černého bylo nechat to stát. Po 18. … gxh6? 19. Dg6+ Kh8 je jasné, že oběť byla správná: za střelce budou tři pěšci a útok, černé figury dámského křídla jsou mimo hru. 20. exf6 b6 21. Dxh6+ Kg8 22. Dg6+ Kh8

23. Dh6+? Soňa ale neviděla pokračování útoku a radši remízovala. Vychází 23. Jg5! Je to logické: černý chce hrát Dh7 s výměnou dam, proto mu v tom zabráníme. A není obrany proti drtivému f7, např. po 23. … Je5 přijde klidně 24. Dh6+ Kg8 25. Vfe1 a po ústupu koně opět Dg6+ a f7. 23. … Kg8 24. Dg6+? 0,5:0,5

Zahradník Viktor (1000, Hli) – Holásek Tomáš (1100):

Tomáš konečně tahal za delší provaz, ale opět se zcela nevyhnul chybám. Jezdce na h4 si mohl vzít jak dřív, tak i nyní. Dal ještě 25. … Vhg8+, no prosím, ale po 26. Kh1 bylo nutné měnit věže, protože se otevřela dráha z g1 na g8. 26. … Dxh4?? bylo dobrání právě v ten špatný moment. Bílý však spolupracoval: 27. Sa6?? (27. Vxg8) Dxh3 mat.

Macan Tomáš (1131) – Bouška Jonáš (1038, Hli):

Tomáš vyhrál spolehlivě i třetí partii, ale i on může ještě zpřesnit. 11. Jxf6+? Okamžitě vyhrávalo 11. Sg5!, po dobrání na f6 hrozí matový útok, černý musí dát dámu!

Pešek Martin Jakub (1165, Hli) – Šmajzrová Dominika (1298):

Domča hraje většinou velmi pěkně, ale dokáže zahodit i výborné pozice zcela neskutečně. Tady má skvělé figury namířené na krále v centru, po dobrání čímkoliv (!) na e4 je okamžitě konec. Jenže … 22. … Dxb2?? 23. Dxd4 +- Jezdec je sice vázán, přesto dámu na d4 kryje.

Tak. Na to, že jsme vyhráli všechny tři zápasy, je těch omylů nějak trochu moc. Ale to se dá zlepšit.

Poučení:

1) Doma řešíme diagramy.
2) Při partii prověřujeme každý tah.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *