Šachový klub Ústí nad Orlicí

Virové lekce – začátečníci XXVIII (až středně pokročilí)

Možnosti jezdce

Jezdec přináší na šachovnici chaos, komplikace, překvapení. Objevuje se na nečekaných místech. Velmi rád dává vidle.

Vyplývá to z jeho klikatého chodu.


U takového střelce bývá na první pohled vidět, kam míří.


Naopak u koně může vypadat cesta jako průchod bludištěm – a to jsem nakresli jen jednu možnost, je tam spousta dalších.


Už jsme si, myslím, ukazovali, že jezdec uprostřed desky může na osm polí. Ale to platí jen v jeho prvním tahu!


Pole, kam může ve druhém tahu, jsem znázornil žlutě. Vidíte, že je to 27 polí skoro po celé šachovnici!

Kromě jiného si všimněte, že v prvním tahu může z černého jen na bílá pole, ve druhém z bílých jen na černá. Jezdec to pravidelně střídá: černé – bílé – černé – bílé …

To všechno třeba znamená, že když bude černý král na černém poli, skoro všude může dostat od jezdce d4 jedním tahem šach!

To by ještě nebylo tak úžasné, dáma a věž se na prázdné šachovnici dostanou druhým tahem úplně kamkoliv, proto jsou taky silnější než jezdec. Ale jezdec se tam narozdíl od nich dostane i přes překážky, je to jediná figura, která umí přeskakovat!Takováhle pěšcová ohrádka pro jezdce nic neznamená. Jako by uměl procházet zdí.


Pro všechny ostatní figury, dokonce i pro dámu, by to bylo vězení.

Z toho vyplývá, že jezdec je silný v zavřených pozicích, to jsou takové, kde se figurky, hlavně pěšci, dlouhodobě pletou a jen tak se nehnou.


Třeba tohle je zavřená pozice. Oba jezdci jsou tam velmi silní, šipkami jsem ukázal silná pole, na která můžou. Kdyby místo nich stáli střelci, věže nebo dámy, možností by měli mnohem méně.


Jezdci potřebují opěrná pole v centru. To jsou pole, na kterých jsou kryti a hlavně na kterých nemohou být napadeni pěšcem. Bílý tu získal krásné opěrné pole d5 (pokročilejší jistě rozeznávají Svěšnikovovu variantu sicilské, která je na tomto jezdci za bílého založena). Naopak černý opěrné pole d4 zatím nemá, bílý ho může napadnout tahem c3. A můžete si všimnout i špatně stojícího jezdce na a3, bílý ho v téhle variantě vylepšuje postupem c2-c3 a Ja3-c2-e3.


Někdy může být i jezdec pěšci omezen. Tohle je zase zavřená pozice (ze zavřené španělské), která by měla jezdcům vyhovovat víc než třeba střelcům, ale Jb7 tu stojí dlouhodobě špatně – omezují ho bílí i černí pěšci. Nemůže a nebude moci na a5, na c5, ani na d6. Může na d8, ale zase pak nebude moci ani na c6, ani na e6. Mohl by si uvolnit pole f7, ale to nějakou dobu potrvá a bílý mezitím bude něco hrát.


Další důležitá věc je, že jezdec má mnohem víc možností uprostřed šachovnice než na kraji. Jak vidíte, v rohu může jen na dvě pole, na kraji na čtyři, uprostřed na osm (úkol: najděte, odkud může na tři nebo na šest polí). Proto se většinou snažíme jezdce centralizovat. Tarrasch, kterého jsem probíral s pokročilými, je autorem slavného výroku: „Ein Springer am Rande bringt Kummer und Schande,“ tedy „jezdec na kraji přináší soužení a hanbu“, volně přeloženo „je jen pro ostudu“.

A ještě rada do koncovky:


Pole, která jsou od jezdce šikmo o jedno, jsou pole, kam se dostane za dva tahy – tedy už v příštím tahu může dát šach králi, který tam stojí.


Stejné – zase na dva tahy – je to u polí, která jsou vodorovně nebo svisle vzdálena o dvě, i tam se jezdec snadno dostane.


Složitější je to u polí, která jsou vodorovně nebo svisle těsně vedle koně – tam může až třetím tahem (tedy šach druhým).


A nejbezpečnější jsou pole vzdálená šikmo o dvě – na ně se dostane až čtvrtým tahem (tedy šach dá třetím).


Takže když vám dá jezdec šach jako zde, nebude většinou dobré jít na e5 nebo na d6, tam vám dá šach hned znova. Správné je jít na d5, tam se jezdec na krále nedostane a je přitom napaden, nebo, když chcete mít nějaký čas od šachů pokoj, jděte na f6 a je klid. Když si takové ústupy zafixujete, nestane se vám, že byste si při nedostatku času nalezli do vidličky – to jsou základní šachové návyky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *